Home             Contact             Sitemap
GRP Plasticorr
SUBSTANŢE DE ACOPERIRE

PLASTIMOL® B
 Detalii

PLASTIMOL® DA
 Detalii

PLASTIMOL® DB
 Detalii

PLASTIMOL® LB
 Detalii

PLASTIMOL® K
 Detalii

PLASTIMOL® KD
 Detalii

PLASTIMOL® VB
 Detalii

PLASTIMOL®
 Detalii

Politica mediului înconjurător

 
 
Elementul primordial al filozofiei GRP Plasticorr S.R.L. este devotamentul faţă de crearea armoniei dintre mediul industrial şi cel natural. Pilonii de bază ai politicii mediului şi al dezvoltării afacerilor pe lungă durată se aşează pe aceleaşi principii:

produsele noastre utilizate pentru protecţia contra coroziunii semnifică economia în domeniul industrial sensibil la costuri

transformarea rezervoarelor pentru lichide periculoase subterane şi de la suprafaţă în rezervoare cu perete dublu, renovarea parcurilor de rezervoare fac posibile prevenirea poluării solului şi al apelor

renovarea în timpul funcţionării a conductelor technologice de înaltă presiune asigură protecţia mediului şi al vieţii umane

Testele de laborator efectuate de către noi reprezintă condiţiile asigurării calităţii permanente şi de înaltă calitate, precum şi cadrul dezvoltării care poate fi susţinută prin alegerea procedurilor noastre bazate pe activitatea de cercetare-dezvoltare exclusiv proprie.

Conducerea GRP Plasticorr S.R.L. prin aspirarea la tendinţa de a menţine satisfacerea sporită a clienţilor, partenerilor şi al celor care trăiesc în anturajul său, s-a angajat pentru funcţionarea satisfăcătoare a condiţiilor şi dezvoltarea permanentă a ordonanţei Sistemului de Conducere şi Autentificare a Protecţiei Mediului Comunitar (EMAS).

Introducem şi utilizăm numai technologii moderne, care protejează mai cu seamă mediul înconjurător, dându-ne silinţa în permanenţă la prevenirea poluării mediului.
Considerăm datoria noastră fundamentală prevenirea poluării mediului, respectăm pe deplin şi urmărim permanent legile referitoare la protecţia mediului care afectează activitatea societăşii noastre.

În scopul preîntâmpinării poluării mediului acordăm atenţie sporită formării conştiinţei referitoare la mediu a colegilor de muncă, şi ridicării permanente a nivelului acesteia.

GRP PLASTICORR S.R.L. doreşte publicarea completă a politicii sale ecologice, a rezultatelor îndeplinite în domeniul protecţiei mediului, a realizărilor obiectivelor şi programerol sale.

 
Top